Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Teens

Grupa wiekowa:  Młodzież Gimnazjum ( Egzamin gimnazjalny)

Celem tego kursu jest powtórzenie i usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami Egzaminu Gimnazjalnego ( podstawa i rozszerzenie ). Ćwiczenie różnorodnych technik egzaminacyjnych, a także wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa. Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Kursanci poznają kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych. W programie przewidziano egzaminy próbne, które pozwalają  zredukować stres, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Uczniowie odrabiają prace domowe i piszą kartkówki sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki oraz testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z poszczególnych rozdziałów i zawierające zadania egzaminacyjne.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Częstotliwość spotkań: dwa razy w tygodniu po 90 minut

error: Zakaz kopiownia zdjęć !!!