Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Students

Grupa wiekowa: Młodzież Szkoła Średnia (Egzamin maturalny)

Celem tego kursu jest powtórzenie i usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami Nowej Matury ( podstawowej lub rozszerzonej ). Ćwiczenie różnorodnych technik egzaminacyjnych, a także wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa. Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, oraz rozwijanie umiejętności słuchania. W programie tego  kursu przewidziano egzaminy próbne, które pozwalają  zredukować stres przed egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Uczniowie odrabiają prace domowe i piszą kartkówki sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki oraz testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z poszczególnych rozdziałów,  zawierające zadania egzaminacyjne.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu 90 minut

error: Zakaz kopiownia zdjęć !!!