Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Junior 5

Grupa wiekowa: klasa 8 Szkoła Podstawowa ( egzamin ósmoklasisty)

Celem tego kursu jest powtórzenie i usystematyzowanie gramatyki, słownictwa, a także zapoznanie ze strukturą i wymogami Egzaminu Ósmoklasisty. Ćwiczenie różnorodnych technik egzaminacyjnych, a także wypowiedzi w formie pisemnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa. Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Uczniowie poznają kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych. W programie przewidziano egzaminy próbne, które pozwalają zredukować stres, wybrać odpowiednią strategię rozwiązywania zadań. Uczniowie odrabiają prace domowe, piszą kartkówki sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki oraz testy sprawdzające wiedzę i umiejętności spośród poszczególnych rozdziałów i zawierające zadania egzaminacyjne.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Częstotliwość spotkań: dwa razy w tygodniu po 60 minut

error: Zakaz kopiownia zdjęć !!!