Junior 4
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Junior 4

Grupa wiekowa: klasa 6 Szkoła Podstawowa ( sprawdzian szóstoklasisty )

Kurs oparty na przygotowaniu do egzaminu szóstoklasisty z angażującymi i motywującymi lekcjami. Celem tego kursu jest zapoznanie ze strukturą i wymogami sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowie mają specjalnie dobrany podręcznik przygotowujący do sprawdzianu szóstoklasisty. W programie przewidziano sprawdziany próbne, które pozwalają zredukować stres, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Zapewniamy lepsze przygotowanie do egzaminu oraz systematyczny rozwój umiejętności językowych potrzebnych do komunikacji w języku angielskim. Dzieci grają w ciekawe gry, poznają kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych, dzięki czemu łatwiej utrwalają zdobytą wiedzę. Uczniowie odrabiają prace domowe, piszą wejściówki ze słówek i funkcji językowych oraz sprawdziany po zakończeniu każdego działu. Dzieci piszą egzamin semestralny i końcowy z przerobionego materiału.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Częstotliwość spotkań: dwa razy w tygodniu po 90 minut

error: Zakaz kopiownia zdjęć !!!