Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Junior 2

Grupa wiekowa : klasa 2 i 3 Szkoły Podstawowej

W grupie Junior 2 materiał metodyczny jest dobrany do zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci. Uczniowie poznają bogactwo słów i struktur gramatycznych. Nie jest to uczenie się pojedynczych słówek, ale nabywanie umiejętności wyrażania się w prostych zdaniach, które z czasem tworzą większe wypowiedzi. Dzieci poznają zabawy, piosenki i wierszyki w języku angielskim, a także uczą się dialogów. Uczniowie grają w ciekawe gry, wykonują prace plastyczne i poznają kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych, dzięki czemu łatwiej utrwalają zdobytą wiedzę. Podczas zajęć dzieci nagradzane są naklejkami, pieczątkami i dyplomami. Nauczyciel używa języka angielskiego w komunikacji z dziećmi przez większą cześć lekcji. Uczniowie odrabiają prace domowe,  piszą raz w tygodniu wejściówki oraz sprawdziany po zakończeniu każdego działu.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Częstotliwość spotkań: dwa razy w tygodniu po 60 minut

error: Zakaz kopiownia zdjęć !!!